Використання комплексних добрив

фото использование комплексных удобренийЗ моменту появи агрохімії пильну увагу приділяють не тільки впливу ізольованих елементів на розвиток культур, але і їх поєднанню, що веде до істотного підвищення врожайності.

Підбір добрив напряму залежить від якості ґрунту, тут ідея «чим більше – тим краще» не спрацює, також помилковим буде вибір – «усього й побільше». Розглянемо, чому саме ці концепції програшні:

  1.  Збільшення норми поживних речовин до 300% від розрахункової, на жаль, призводить до зниження показників росту рослин, що було доведено численними експериментами, а за радянських часів нерідко практикою землеробства. Золота середина у всьому – навіть у застосуванні добрив, тому використовувати треба не максимальну, а оптимальну кількість.
  2. На опідзолених чорноземах півдня України ефективним буде застосування фосфору, азоту, калію, тоді як на солончаках Херсонщини калійні домішки призведуть до зниження врожайності.

    Якщо  правильно дібрати кількісно-якісні характеристики добрив відповідно до особливостей клімату, ґрунту, результат буде більш прогнозованим. Часто бажаним є застосування не одного хімічного елемента, а одразу декількох, у таких умовах оптимальним стане використання комплексних добрив.

  Можна знайти інформацію, що комплексність – змішування різних типів добрив самостійно (звичайно, з урахуванням взаємодії), нерідко за допомогою подрібнювача злежалих добрив (напр., ІСУ-4). Це шлях досвідчених фахівців – потрібно знати певні тонкощі, наприклад, нітрат амонію + преципітат з’єднуються за умови попередньої нейтралізації вапном 10%, плюсом є можливість підбору необхідного співвідношення (%) компонентів. Цей вид – змішані.

Загальні рекомендації:

  Аміачна селітра Карбамід Суперфосфат
(гранул.)
Амофос Нітроамофос Нітроамофос-ка Карбоамофос
Аміачна селітра * + + *
Карбамід * + *
Суперфосфат
(гранул.)
+ + * *
Амофос + + + + * *
Нітроамофос + + + +
Нітроамофоска * * * +
Карбоамофос * * *

Змішування: + попереднє;  * перед використанням;    небажане.

Часто фермерські господарства використовують КД промислового виробництва – складні, коли кожна частка готової продукції (твердої або рідкої) має подібний хімічний склад. Ще один різновид – складно-змішані, одержувані з 1-компонентних і складних шляхом додавання газоподібних продуктів.

Крім цього, комплексні мінеральні добрива можна класифікувати так:
• 2-, 3-компонентні;
• рідкі, тверді.

Вид Назва N, % P, % K, % Землі
2-компонентні Амофос 10–12 46–50 Бідні на фосфор, насичені азотом (або за додаткового внесення азоту на всіх типах ґрунтів)
Діамофос 20–21 50–53
Нітрофос 23 17 Насичені калієм
Нітроамофос 24
Калійна селітра 13 46 Під культури, які чутливі до хлору
3-компонентні Нітрофоска 11:10:11 Усі, за винятком солонцюватих
Нітроамофоска 17:17:17 Без обмежень
Карбоамофоска – ˶ –

КД – універсальні, а також економічно вигідні: зменшуються витрати на транспортування, будівництво спеціальних складів, експлуатацію тари (до 10%), а також вартість внесення (6–8%).

РКД: властивості, переваги, ефективність

Застосування КД у рідкій формі сприяє значній економії – до 30% загальних вкладень, 15% експлуатаційних.

Переваги:

  • умови зберігання, перевезення – прості;
  • внесення – суцільне, поверхневе;
  • концентрація корисних речовин – максимальна;
  • комбінування з ін. мікроелементами – безпроблемне.

Порівняльна характеристика прибавки врожайності (ц/га) при внесенні різних видів добрив – простого, комплексного, рідкого – на чорноземах України  (типових, опідзолених)

К-ра Суперфосфат Амофос РКД
Пшениця озим. 14–18,0 13–17,6 11–19,1
Ячмінь яров. 8,0–15,5 6–15,2 8,6–16,3
Кукурудза 10,8–14,4 13,0–14,5 13,2–15,7

     Переваги комплексних добрив, у тому числі рідких, очевидні, хоча наш ринок добавок націлений здебільшого на Європу. Ситуацію можуть покращити державні програми підтримки, орієнтовані на:
1) с/г виробників,
2) вітчизняні хімкомбінати.
Забезпечення фермерських господарств українськими мінеральними добривами допоможе оптимізувати та інтенсифікувати рослинництво.

Добавить комментарий