Удобрення для соняшника

У сучасному сільському господарстві олійні відіграють важливу роль – як для внутрішнього ринку, так і для експорту.

Їх застосування широке й різноманітне:
 енергетичний продукт харчування;
 паливно-мастильні матеріали;
 корм для худоби;
 альтернативне паливо.

За наявного потенціалу в Україні, як не дивно, виготовляють рослинного масла менше від мінімуму: 10 кг на душу населення (тоді як стандарт – 13,5), для порівняння: у Великобританії цей показник – 19, Німеччині – 22, США – 26.

Аби забезпечити відповідний рівень споживання, необхідно переробляти понад 2,8 млн т сировини, переважно – із соняшника.

Світові площі його посівів становлять близько 30 млн га, зокрема:

Україна – 3,5 млн. га.
Індія – 2,5 млн. га.
Аргентина – 1,8 млн. га.
Китай – 1,2 млн. га.
Румунія – 0,9 млн. га.
США – 0,8 млн. га.
Франція – 0,6 млн. га.
Угорщина – 0,5 млн. га.

Економічна необхідність зростання обсягів виробництва обумовлює використання рентабельної технології, у тому числі – оптимальні добрива для соняшника.
Ця рослина добре сприймає органо-мінеральну підгодівлю, активно споживаючи з ґрунту (кг):
азот – 4…8;
фосфор – 2…3;
калій – 15…20.
Усереднена формула мінерального живлення – N60–90P60–90K40–60.

Особливе значення азоту

Розраховані норми:
– покращують схожість, інтенсивність росту;
– сприяють формуванню зеленої маси;
– активізують репродукцію.

Надлишок:
– подовжує період вегетації;
– знижує стійкість до шкідників, хвороб;
– підвищує чутливість до перепадів температур.

Фон Висота рослини, см Діаметр стебла, см Кількість листків, шт. Площа листової поверхні, м2 Діаметр кошика, см
Контроль 164,6 2,5 22,0 0,5 18,5
N30 164,4 2,6 22,3 0,6 17,2
N60 159,7 2,4 22,3 0,5 19,1
N90 164,8 2,6 22,4 0,6 20,3
N120 165,0 2,5 22,2 0,6 20,0

Так, на дослідних ділянках простеживши вплив різних доз азоту на ріст соняшника, підтвердили, що більше – не завжди краще. Максимальне число зерен ≈880, найбільша m зерен з одного кошика ≈83 г, урожайність ≈35 ц/га отримані при N90. Надлишок добавок призводить до пригнічення розвитку, тоді як правильно дібрані величини – й економічно, й екологічно вигідні.

Рекомендовані дози, способи

Добрива К-ть Прибавка, ц/га Примітка
Органічні 20–40 т/га 2,5…6 краще вносити під попередню культуру, що забезпечує ефективну післядію, не подовжуючи вегетаційний період
 Мінеральні під культивацію N60P40K40 4…5 непогано себе зарекомендувала універсальна азотно-фосфорна система – N60–90P80–90, оскільки калій необхідний не усім полям
Підкормка N10P10K10 3…4 доцільні кілька: 1) при прокльовуванні (15…20 кг діючої речовини); 2) у фазі 4-х листків; 3) рідкі комплексні добрива – перед формуванням кошиків

Системи вирощування:

1. Ресурсозберігаюча:
– 100 кг на гектар нітроамофоски (основний обробіток);
– 150 кг аміачної селітри (передпосівне, підкормкове внесення).
2. Інтенсивна:
– 200 кг діамофоски;
– 100 кг аміачної селітри.
Обидві схеми передбачають додаткове застосування мікродобрив (на основі Mg, Ca, S, Cu та ін.). Дуже чутливий соняшник до нестачі бору (може призвести до деформації листя, відставання в розвитку), профілактика – 300–600 г.
Час внесення основних засобів хімізації – з осені під зяб або під час ранньої весняної культивації.

Елементи промислового вирощування

Внесение удобрений под подсолнечник

У невеликих господарствах, а до 50-х рр. минулого століття й на полях переважали ручні роботи з догляду, збору, що значно підвищувало витрати праці. Зараз закладення добрив поєднане з обробітком ґрунту й механізоване:
1) після збирання попередника перед першим лущенням – P + K;
2) перед дискуванням або оранкою – N.
Роздільність уведення забезпечує рівномірність розподілу не менше як 85% для сівалок, 75% – для розкидачів. Обов’язково відстежується середня вологість внесених сумішей (за стандартом): суперфосфат порошкоподібний – 15, гранульований – 5, нітрат амонію – 1,5, хлористий калій – 1,2. Також не допускаються розриви між проходами машин. Поверхневе внесення може бути організоване трьома способами: прямоточним (навантаження навалом безпосередньо в розкидачі), з перевантаженням (транспортування в завантажувачах до сівалок), перевалочним.

У багатьох джерелах наводиться інформація, що соняшник споживає величезні обсяги поживних речовин із ґрунту, його вирощування можливе тільки на 8–10-піллі. Проте новітні дослідження підтверджують, що в доцільно вибудуваній системі озима пшениця після нього здатна давати врожаї до 60 ц/га. Тому за помірного зволоження достатньо 2-х, за недостатнього – 4-х років для повернення культури в сівозміну.

.

Добавить комментарий