Удобрення для ярової пшениці

Важливість ярої пшениці – за площею посівів, кількістю та якістю врожаю, значущістю у сівозміні, стратегічним потенціалом – колосальна. Ретельно добираючи складові агротехнології, потрібно дослідити принципи побудови раціональної системи харчування.
Засвоєння поживних елементів у ярих культур більш інтенсивне й закінчується до часу цвітіння (вегетаційний період коротший, ніж в озимих).

Різні джерела наводять широкий діапазон даних споживання хімічних речовин у кг з одного гектара:

Споживання хім. речовин в кг с 1 га:

  • азот – 30–140;
  • фосфор – 20–90;
  • калій – 10–60.

Однак за середньої врожайності пшениця споживає менше, ніж інші зернові: на 1 ц своєї маси витрачає по 1 кг азоту, калію і 0,3 – фосфору. Причому пріоритет елементів визначається характеристиками ґрунту: для лісостепу – N, вилужені чорноземи – N + P, у степовій зоні, на каштанових ґрунтах – P.

Основні коливання стосуються азоту – коефіцієнт становить від 2 до 4 (можливо, це викликано різною рухливістю, родючістю).
Добрива для ярої пшениці частково визначаються попередниками:
■ рослини, що пізно збирають, вимагають більших величин;
■ багаторічні бобові трави, чисті пари, посушливі регіони – споживання нижче.
Різні й способи внесення добавок: N – передпосівна обробка, P, К – глибоке закладання під зяблеву оранку.

Обсяги мінеральних добрив визначають з урахуванням:
1) типу ґрунту;
2) його біохімічних показників;
3) сівозміни;
4) рівня удобреності;
5) сорту;
6) кліматичних, погодних умов.

Оптимальні норми засобів хімізації, кг/га

Тип чорноземів

Р2О5

К2О

Опідзолені, також сірі, темно-сірі

60

Вилужені

40

Типові, звичайні:

– по чистих парах

– після просапних

– непарових

 

30

30

 

60

40

40

 

30

30

20

Південні, карбонатні

– по чистих парах

– після просапних, непарових

 

30

 

40

40

 

На зрошуваних землях

Південні 90 40
Звичайні 60

Важливо пам’ятати, що наводиться кількість діючої речовини, яка перераховується відповідно до процентного вмісту в добриві.

Коливання врожайності та мінеральний фон

За десять років спостережень встановлено: відповідно до природної родючості земель урожайність ярої пшениці – 0,9…6, а різниця продуктивності – 1,8…2 т/га.

Сівозміна Без добрив N30K30P30 N25K25P20 + гній, сидерати, солома
Зерно – пар – трави 0,98–2,7 2,51–5,17 2,58–5,47
Зерно – пар – рапс 1,38–3,28 1,43–4,17 2,9–4,14
Зерно – пар – буркун 1,2–3,18 2,19–4,45 2,7–4,1
Зерно – багаторічні трави 1,45–2,58 1,97–3,52 2,33–5,06

Ці дані підтверджують, що в короткоротаційних сівозмінах:
1) комбінування різних типів добрив найбільш ефективне (прибавка – 0,9–1,5 т/га; 41%);
2) атмосферні опади, температура повітря (38,8%) істотно впливають на результати;
3) попередники – не так інтенсивно;
4) краща врожайність без добавок – у вологі роки;
5) окупність 1 кг добрив – 12…15 кг зерна.

Біопрепарати – агрохімічні складові
Без підживлення (дерново-слабопідзолистий ґрунт, сівозміна з конюшиною, тимофіївкою) – 14…27 ц/га;

Підкормка N30P60K60 – +7…8 ц;

Додаткова обробка біопрепаратом (напр., флавобактерином) – ще +2,5…5 ц (тобто до 50% загальної прибавки).

Фактор, що забезпечує прибавку, – біологічний препарат, який активізує мінералізацію азоту. Також відзначено:
• збільшення довжини колоса, m 1000 зернин;
• підвищення вмісту білка, клейковини (0,5…1%).
За такого варіанта обробітку окупність 1 кг NPK та біопрепарату – 7–8 кг зерна (хоча й відзначається додатковий винос N20P8–10K9–12).

Українські регулятори росту

На вітчизняному ринку все більшої популярності набирають фізіологічно активні природні або синтетичні речовини, які впливають на адаптивний потенціал зернових (що сприяє розвитку концепції екологічного землеробства). Ці сполуки підвищують стійкість до хвороб, перепадів температур; знижують вміст нітратів, радіонуклідів у кінцевому продукті.

На дослідних полях підтверджена ефективність РРР (наприклад, Емістиму, Екостиму, Ендофіту).
Експеримент проводили за такою схемою:
1) осіння основна обробка – по 60 кг суперфосфату, хлористого калію;
2) весняна передпосівна культивація – 60 кг/га аміачної селітри;
3) на етапі виходу в трубку – обприскування одним з РРР.

Найбільший приріст забезпечив Екостим – 5,6…7,3 ц/га (концентрації, вищі за рекомендовані, також сприяли пропорційній прибавці); вміст білка підвищився на 0,9…1,4%, клейковини – на 2,0–5,2%.

Добавить комментарий