Вплив органічних та мінеральних добрив на врожайність зернових

Влияние органических и минеральных удобрений на урожайность    Система добрив – ефективне використання агрохімії в комплексі з агротехнологією, що забезпечує оптимальні типи підживлення – мінеральне та органічне. За правильної організації результати будуть виправдовувати витрати – праці, часу, грошей:
• підвищиться урожайність зернових;
• отримуване зерно буде вищої якості;
• стабілізується родючість;
• господарство стане більш продуктивним;
• буде реалізована природоохоронна функція.

Недотримання існуючих суворих правил (дозування, методів, часу внесення, комбінування) призводить до погіршення результату, іноді – прямо протилежного ефекту. Навіть діти знають, що нітрати шкідливі для здоров’я, а це наслідок перенасичення культур азотом (основною поживною добавкою на півдні України). Важливо ретельно вивчити позитивний і негативний вплив органічних та мінеральних добрив.

Дуже хороший варіант – органо-мінеральний, який об’єднує різні за суттю, єдині за призначенням речовини.

Критерії  Мінер. Органіч.
Природа хімічна натуральне походження
Обробка ґрунту 10–30 см 5–7 см; або відсутня
Дозування точне, відповідно до норм; надлишок пригнічує ріст припустима похибка
Збереженість до 50% може вимиватися імовірне часткове вимивання
Забруднення навколишнього середовища можливе нешкідливі
Уміст гумусу знижують підвищують
Природний мікробний склад ґрунту
порушується містять патогенні мікроорганізми
Збалансованість складових компонентів

часткова

незначна
Чистота не містить невказаних компонентів можливе вкраплення насіння бур’янів
Додаткова перевірка, доробка не потрібна необхідна
Вплив на урожайність підвищують
Ефективність 20–40%[1]
Щорічність необхідна

[1] На зрошуваних землях сягає 75%.

Раціональне використання органіки й неорганіки позитивно впливає на ґрунт, якість, кількість зерна, нераціональне – украй негативно (істотна деградація земель, від’ємний баланс поживних елементів, зменшення врожаїв, насиченість продукції токсичними речовинами).
Кожне поле потребує діагностики: візуальної (просте застосування, менш точна, вимагає досвіду рослинництва), хімічної (в експрес-лабораторії).

Це дозволить виявити дози, терміни, способи, типи прийнятного підживлення – збалансованість органічних добрив, туків, мікроелементів (у харчуванні рослин, крім N–P–K, беруть участь понад 70 елементів).

Подібний аналіз краще за все проводити щорічно, обов’язково коригуючи систему. Активне впровадження компостів, сидератів, зеленого добрива скорочує потребу в мінеральному на 30–40%.

Орієнтовні норми добрив у сівозміні

(природна зона – український степ)

№ поля К-ра Орган.,

т/га

Мінеральні
Основне Припосівне Підкормка
N P K N P K N
1 Чистый пар 25
2 Озима пшениця 60 30 30
3 Кукурудза на зерно по 90 10
4 Кукурудза на силос 30 10 10 10
5 Озима пшениця 30 60 40 60
6 Ярий ячмінь по 40
7 Еспарцет 30

Статистичні дані рівня хімізації сільського господарства свідчать, що Україна не лідирує – 20 кг/га, тоді як США – 120, європейські країни – 400. Хоча у 80-х рр. минулого століття було 150–160 кг/га мінеральних, 10–12 т/га органічних, ще 20–30 кг/га надходило з атмосфери. Тому потенціал нашого землеробства – в умовах теплого клімату, вирівняного рельєфу, наявності зрошувальних мереж, родючості земель – колосальний.

Вплив рівномірності розподілу

Не тільки вищевказані фактори впливають на рослини, а способи (перед-, при-, післяпосівні; суцільні, місцеві, у запас), рівномірність, рівень механізації. Окупність 1 кг туків – 6–8 кг зерна, неякісне внесення знижує рентабельність у 1,5–2 рази. Порушення технології обумовлює зниження якості одержуваної продукції (у т. ч. – накопичення нітратів, що перетворюються в організмі людини в нітрити).
Влияние минеральных удобренийЕкспериментальні дослідження підтверджують: 50-відсоткова нерівномірність скорочує урожай зернових на 6–8%, 70–80-відсоткова неточність зменшує урожайність ярої, озимої пшениці на 15–20%.
    Розуміння цього факту підштовхує фермерів до використання:
1) точних, ретельних розрахунків доз засобів хімізації;
2) якісних добавок;
3) наукових знань про сівозміни, кліматичні, зональні особливості посіву;
4) сучасних машин, що забезпечують поверхневе внесення, нерівномірність до 5%.
Традиційно вважають, що правильні дози добрив відображаються на екосистемі позитивно. Не будемо забувати, що це високоактивні речовини, які можуть містити продукти переробки промисловості, залишки важких металів, радіонуклідів, тому відповідальність за застосування несе кожен товаровиробник, держава не стоїть осторонь і регулює ці процеси на законодавчому рівні

Добавить комментарий